Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 16, 2021

ROI – to není značka kytar, není to ani zvukařská hantýrka pro rychlého instrumentalistu. ROI je zkratka pro “Return of Investment”. To znamená návratnost investic. Pokud chceš růst ty a chceš, aby rostly i tvoje finance, poslechni si dnešní díl.