Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2020

OSA ani SOZA nejsou žádné mafiánské organizace. O tom proč se jako autor hudby chránit pod střechou těchto svazů je dnešní díl. Zmíníme i svazy pro interprety INTERGRAM a SLOVGRAM a to proč jsou důležité, když se váš song bude hrát v rádiu nebo televizi.