Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 19, 2021

Chtěl bys hrát rychleji, přesněji, tvrdě...nebo prostě líp? Může ti k tomu pomoci svalová paměť, edukační videa, nebo jen obyčejná pauza. Další tipy ti dáme v tomto díle Milionové kapely.

 

Co cvičit jako muzikant samouk

Proč hrát s metronomem

The Corrs - Breathless

Drumless funk 90 bpm

Frankie Kimono

Thelonious Monk

Pravidla Thelonious Monka

Modern reading text in 4/4

Sluchova analýza

Derek roddy Playing with your drums

Bulletproof musician - svalová pamět